Economics & Sociology

Information
Journal: Economics & Sociology
Publisher: Centre of Sociological Research
ISSN: 2071-789X
eISSN: 2306-3459
Language: English
Country: Poland
DOI: 10.14254/2071-789X
DOAJ: https://doaj.org/toc/2071-789X
Website: https://www.economics-sociology.eu/
Licenses:
Articles: 826
Issues
# [1-20/39] Issue Year published Articles
1. Vol. 12, No 4, 2019 2019 19
2. Vol. 12, No 3, 2019 2019 20
3. Vol. 12, No 2, 2019 2019 22
4. Vol. 12, No 1, 2019 2019 22
5. Vol. 11, No 4, 2018 2018 22
6. Vol. 11, No 3, 2018 2018 21
7. Vol. 11, No 2, 2018 2018 23
8. Vol. 11, No 1, 2018 2018 21
9. Vol. 10, No 4, 2017 2017 17
10. Vol. 10, No 3, 2017 2017 22
11. Vol. 10, No 2, 2017 2017 22
12. Vol. 10, No 1, 2017 2017 23
13. Vol. 9, No 4, 2016 2016 23
14. Vol. 9, No 3, 2016 2016 19
15. Vol. 9, No 2, 2016 2016 22
16. Vol. 9, No 1, 2016 2016 19
17. Vol. 8, No 4, 2015 2015 16
18. Vol. 8, No 3, 2015 2015 19
19. Vol. 8, No 2, 2015 2015 16
20. Vol. 8, No 1, 2015 2015 24