Economics & Sociology

Information
Journal: Economics & Sociology
Publisher: Centre of Sociological Research
ISSN: 2071-789X
eISSN: 2306-3459
Language: English
Country: Poland
DOI: 10.14254/2071-789X
DOAJ: https://doaj.org/toc/2071-789X
Website: https://www.economics-sociology.eu/
Licenses:
Articles: 1131
# [1-20/47] Issue Year published Articles
1. Vol. 14, No 4, 2021 2021 19
2. Vol. 14, No 3, 2021 2021 18
3. Vol. 14, No 2, 2021 2021 18
4. Vol. 14, No 1, 2021 2021 21
5. Vol. 13, No 4, 2020 2020 20
6. Vol. 13, No 3, 2020 2020 17
7. Vol. 13, No 2, 2020 2020 20
8. Vol. 13, No 1, 2020 2020 17
9. Vol. 12, No 4, 2019 2019 19
10. Vol. 12, No 3, 2019 2019 20
11. Vol. 12, No 2, 2019 2019 22
12. Vol. 12, No 1, 2019 2019 22
13. Vol. 11, No 4, 2018 2018 22
14. Vol. 11, No 3, 2018 2018 21
15. Vol. 11, No 2, 2018 2018 23
16. Vol. 11, No 1, 2018 2018 21
17. Vol. 10, No 4, 2017 2017 17
18. Vol. 10, No 3, 2017 2017 22
19. Vol. 10, No 2, 2017 2017 22
20. Vol. 10, No 1, 2017 2017 23