Economics & Sociology

Information
Journal: Economics & Sociology
Publisher: Centre of Sociological Research
ISSN: 2071-789X
eISSN: 2306-3459
Language: English
Country: Poland
DOI: 10.14254/2071-789X
DOAJ: https://doaj.org/toc/2071-789X
Website: https://www.economics-sociology.eu/
Licenses:
Articles: 1131
# [21-40/47] Issue Year published Articles
21. Vol. 9, No 4, 2016 2016 23
22. Vol. 9, No 3, 2016 2016 19
23. Vol. 9, No 2, 2016 2016 22
24. Vol. 9, No 1, 2016 2016 19
25. Vol. 8, No 4, 2015 2015 16
26. Vol. 8, No 3, 2015 2015 19
27. Vol. 8, No 2, 2015 2015 16
28. Vol. 8, No 1, 2015 2015 24
29. Vol. 7, No 4, 2014 2014 10
30. Vol. 7, No 3, 2014 2014 17
31. Vol. 7, No 2, 2014 2014 17
32. Vol. 7, No 1, 2014 2014 19
33. Vol. 6, No 2, 2013 2013 17
34. Vol. 6, No 1, 2013 2013 9
35. Vol. 5, No 2a, 2012 2012 12
36. Vol. 5, No 2, 2012 2012 11
37. Vol. 5, No 1, 2012 2012 9
38. Vol. 4, No 2, 2011 2011 11
39. Vol. 4, No 1a, 2011 2011 12
40. Vol. 4, No 1, 2011 2011 11