Economics & Sociology

Information
Journal: Economics & Sociology
Publisher: Centre of Sociological Research
ISSN: 2071-789X
eISSN: 2306-3459
Language: English
Country: Poland
DOI: 10.14254/2071-789X
DOAJ: https://doaj.org/toc/2071-789X
Website: https://www.economics-sociology.eu/
Licenses:
Articles: 1131
# [41-47/47] Issue Year published Articles
41. Vol. 3, No 2, 2010 2010 15
42. Vol. 3, No 1a, 2010 2010 11
43. Vol. 3, No 1, 2010 2010 14
44. Vol. 2, No 2, 2009 2009 13
45. Vol. 2, No 1a, 2009 2009 24
46. Vol. 2, No 1, 2009 2008 15
47. Vol. 1, No 1, 2008 2008 18